Links Home
Trauma Nazorg groep, Projectleiding van BedrijfsOpvangTeams (BOT)

Projectleiding van BedrijfsOpvangTeams (BOT)

De Trauma Nazorg Groep begeleidt de implementatie van BedrijfsOpvangTeams van A tot Z. De begeleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

Selectie: wie is geschikt?

Om deel te nemen aan een BedrijfsOpvangTeam heb je bepaalde kwaliteiten nodig. Om passend te reageren bij schokkende gebeurtenissen, moet je stevig in je schoenen staan. Om te beoordelen wie aan deze criteria voldoet, is een zorgvuldige selectie nodig. De Trauma Nazorg Groep biedt ondersteuning bij de werving en selectie van BOT-leden. Indien gewenst voeren wij selectiegesprekken met werknemers en adviseren over de samenstelling van het BOT.

Scholing: een essentieel onderdeel

Training is van groot belang om goed te kunnen functioneren in een BedrijfsOpvangTeam. Hulp bieden aan getraumatiseerde collega’s gaat nu eenmaal verder dan een luisterend oor. De Trauma Nazorg Groep biedt een compleet pakket aan cursussen en trainingen om werknemers goed voor te bereiden op hun taken. De training duurt drie tot vijf dagen en richt zich met name op het ontwikkelen van technieken en vaardigheden, zoals het voeren van opvanggesprekken en het opvangen van signalen binnen de organisatie. Preventie en nazorg gaan daarbij hand in hand.

Implementatie: neerzetten in de organisatie

Wanneer het BedrijfsOpvangTeam is samengesteld, volgt de implementatie in de organisatie. Dat begint met het vastleggen van onder meer taken en verantwoordelijkheden, werkwijzen en communicatieprocedures. De Trauma Nazorg Groep begeleidt de BOT-leden bij het schrijven van een helder draaiboek dat antwoord geeft op de meest uiteenlopende vragen. Traumaverwerking begint bij een goede voorbereiding.

Supervisie: vragen uit de praktijk

Juist bij traumaverwerking van collega’s kun je als werknemer in onverwachte situaties terechtkomen. Het is dan prettig om je ervaringen te delen met een expert. Iemand die begrijpt waar je tegenaan loopt en gericht met je meedenkt. Om BOT-leden te ondersteunen en het team in zijn geheel vertrouwen te geven, verzorgt de Trauma Nazorg Groep supervisiebijeenkomsten. Tijdens supervisie is er alle ruimte om casuïstiek en praktische problemen te bespreken.