Links Home

Een BedrijfsOpvangTeam: preventie en nazorg

Trauma Nazorg Groep en de ArbodienstVeilige werkomstandigheden zijn een must voor iedere werkvloer. Als er een verhoogd risico is op bedrijfsongevallen, agressie of andere schokkende gebeurtenissen, dan is een BedrijfsOpvangTeam aan te raden. Met een BedrijfsOpvangTeam (BOT) creëer je als werkgever een veilige omgeving die voorbereid is op calamiteiten en passende nazorg achteraf. Met een BOT voldoet de organisatie bovendien aan de eisen uit de Arbowet.


Een BedrijfsOpvangTeam: collegiale ondersteuning

Een BedrijfsOpvangTeam (BOT) bestaat uit medewerkers van de eigen organisatie. Als een collegiaal opvangteam helpen zij medewerkers om schokkende gebeurtenissen te verwerken. Persoonlijke aandacht en het creëren van een veilige omgeving zijn daarbij cruciaal. De Trauma Nazorg Groep traint en begeleidt het BOT in de organisatie.

Voordelen van een BOT:

Hoe herken je traumatische ervaringen?

Iedereen werkzaam in de acute hulpverlening maakt weleens een nare gebeurtenis mee. Maar ook in andere sectoren vinden schokkende ervaringen plaats. Sterker nog: een bedrijfsongeval, agressie of ramp kan in iedere organisatie voorkomen. Vaak blijft het bij kleine incidenten, maar soms is een situatie zó heftig dat medewerkers hier langdurig onder kunnen gaan lijden. We spreken dan van een traumatische ervaring, die kan uitmonden in een posttraumatische stress-stoornis (PTSS).

Eigenschappen van traumatische ervaringen:


Traumatische ervaringen op het werk kunnen veel impact hebben, ook in de thuissituatie. Ieder mens is anders en reageert anders. Toch verloopt het verwerkingsproces meestal volgens vaste patronen. Dat biedt mogelijkheden. Geef posttraumatische stress-stoornis (PTSS) geen kans, kies voor preventie en nazorg met een eigen BedrijfsOpvangTeam.